Option Selected: Uncategorized

Moon River

Soprano 1: https://youtu.be/SYo7NccDQUoSoprano 2: https://youtu.be/Gr-ijLP36fc Alto: https://youtu.be/z1blCUpWChU

And the Reindeer Smiled

Soprano 1: https://youtu.be/xit7ObMeTOcSoprano 2: https://youtu.be/6CidNOD_Fn8Alto: https://youtu.be/I8lAKJiCuNQ